Ustájení koní Pelhřimov Ustájení koní Pelhřimov Ustájení koní Pelhřimov

Současné zaměření farmy

Od roku 2007 prochází farma celkovou rekonstrukcí. Došlo k rekonstrukci a zmodernizování původních stájových objektů tak, aby splňovaly požadavky kvalitního ustájení koní, bylo zmodernizováno zázemí pro majitele koní a došlo k vybudování společenské místnosti.

Na farmě byla vybudována:

  • krytá jezdecká hala o rozměrech 21 x 51 m s kvalitním povrchem
  • stáj s kapacitou 15 boxů pro koně, která je propojena s krytou jízdárnou
  • stáj pro 36 ks mladých koní

V roce 2013 byla dokončena výstavba kolotoče pro 6 koní a venkovní jízdárny s kvalitním pískovým povrch a geotextilií.

Farma Hrnčíř je orientována na chov, výcvik koní a sportovní vyžití pro mládež a dospělé. Nabídku farmy mohou využít nejen lidé, kteří se jezdectvím již zabývají, ale i ti, kteří s jezdeckým sportem teprve začínají, nebo ti, kteří se v rámci využití volného času chtějí přesvědčit o pravdivosti rčení, že "nejkrásnější pohled na svět je pohled z koňského hřbetu".

Farma Hrnčíř - krytá jízdárna, stáje Farma Hrnčíř - venkovní jízdárna, tribuna Farma Hrnčíř - kolotoč Farma Hrnčíř - venkovní jízdárna